Zadbajmy o zdrowie psychoseksualne

Marta Ptaszyńska

INSTYTUT ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO

Jesteśmy zespołem specjalistów: psychologów z przygotowaniem w zakresie seksuologii, lekarzy, pedagogów oraz trenerów.

Promujemy wizję człowieka jako istoty biopsychospołecznej, która ma prawo do rozwoju, szczęścia i satysfakcji we wszystkich sferach, również w sferze seksualnej. Pomagamy osobom na rozmaitych etapach rozwoju psychoseksualnego, co w praktyce obejmuje cały cykl życia człowieka. Jednym z naszych podstawowych zadań jest dążenie do zapewnienia zdrowia psychoseksualnego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i starszych.

Obszar naszego działania to teren województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

Ideą przyświecającą powstaniu i działalności IRPS jest rozwój Zintegrowanego Systemu Seksuologicznego Wsparcia dla miasta Gdynia a także promowanie współpracy między sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi w zakresie zdrowia psychoseksualnego na terenie w/w województw. Nasz projekt został nagrodzony III miejscem w konkursie "Gdyński Biznesplan 2010" oraz otrzymał wyróżnienie i dofinansowanie od Fundacji Ryszarda Krauzego.

Obecnie współpracujemy m.in. z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Policją, ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi oraz ponadgimnazjalnymi, a także z organizacjami pozarządowymi.

Nasza oferta skierowana jest również do klientów indywidualnych. Zapraszamy do kontaktu osoby poszukujące psychologicznego wsparcia w sferze seksualnej - zarówno te, które pragną rozwoju osobistego, jak i te, które cierpią z powodu trudności związanych z życiem seksualnym.

Zespół IRPS prowadzi szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia oraz psychoedukację z zakresu profilaktyki i zachowań prozdrowotnych. Zajęcia te służą przede wszystkim promowaniu aktualnej, rzetelnej i neutralnej światopoglądowo wiedzy z zakresu seksualności człowieka. Prowadzimy także warsztaty profilaktyczne - przeciw przemocy i dyskryminacji na tle seksualnym.

Ponadto, poza działalnością szkoleniową, terapeutyczną oraz poradnictwem psychoseksualnym IRPS zajmuje się także działalnością naukową przy współpracy z uczelniami wyższymi.